اطمینان بیشر مسافران به سفر در شرایط فعلی

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اخیر طی هفته‌های گذشته، مسافران برای اقدام به سفر اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند. اولین بررسی توسط مؤسسه Global Rescue انتشار یافت؛ سازمانی که در زمینه ریسک و مدیریت بحران سفر فعالیت می‌کند. نتیجه تحقیقات این مؤسسه ک…

6 مقصد که باید در دهه 30 زندگی به آنها سفر کرد

همانطور که به دهة چهارم زندگی خود نزدیک می‌شوید، باهوش‌تر، داناتر، و تا حدودی از لحاظ مالی ثروتمندتر خواهید شد. بنابراین، به احتمال زیاد نوع سفر  و مذاق شما نیز برای مسافرت با سن شما رشد خواهد کرد. در حالی که ممکن بود در گذشته و در جوانی با …