پیکاپ ویزای کانادا

پیکاپ ویزای کانادا

پیکاپ ویزای کانادا چیست؟ بعد از به انجام رسیدن روند انگشت‌نگاری، مدارک متقاضی توسط سفارت و افسر اداره مهاجرت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، پس از مدتی، سفارت مربوطه جواب ویزای توریستی کانادا را به صورت ایمیل به متقاضی یا کارگزار او …
سیاست مهاجرپذیری در کانادا
دلایل رایج برای اجاره کردن آپارتمان مبله برای سفر به کانادا
قوانین جدید انگشت نگاری کانادا