نوشته‌ها

ویزای امارات

الگوبرداری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ویزای شینگن

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به دنبال راه‌اندازی یک سیستم اعطای ویزا به سبک ویزای شینگن هستند تا گردشگران خارجی بتوانند با گرفتن یک ویزای واحد به تمامی کشورهای این شورا سفر کنند. این ویزای واحد به مسافران اجازه خواهد داد به شش…