تشریفات فرودگاهی (CIP) بخشی از خدمات فرودگاهی به حساب می آید، مخصوص مسافرین کثیر السفر،تجار و به ویژه افرادی که رفاه و آسایش خود در طول سفر اهمییت می دهند. تسریع و راحتی طی مراحل عبور از گیت های بازرسی تحویل بار و کنترل گذرنامه، با همراهی پرستل مجرب، پیش و پس ازپرواز،سفر شما را تسهیل خواهد کرد

کافی است تنها ۴۸ ساعت پیش از سفرتان با ما تماس بگیرید تا در هر نقطه دنیا،از مزایای خدمات ما استفاده کنید.