وزارت مهاجرت کبک، چند روز پیش در مورد سیستم EOI (expression of interest) جدید خود، که در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۸ به اجرا در می آید، اطلاعات بیشتری ارائه داد.

سیستم EOI جدید کبک، فرایند ترتیبی بودن برنامه را با برنامه نیروی متخصص کبک (QSWP) جایگزین می کند.

QWSP  یکی از محبوب ترین راه های اقتصادی مهاجرت کبک است و نیروی کار متخصص داخل و خارج از کانادا و کسانی را که در کبک کار می کنند و مایل به اقامت دائم در این ایالت هستند ، تامین می کند.

بر اساس سیستم جدید  EOI، هر شهروند خارجی ۱۸ سال یا بزرگتر که مایل به درخواست مهاجرت به کبک از طریق برنامه QSWP  است، باید یک پروفایل EOI  را به وزارت مهاجرت کبک ارائه کند.