طبق اعلام موسسه آمار کانادا، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، ایالت کبک با ۲۵۰۰۰ موقعیت شغلی بالاترین آمار اشتغال را در سرتاسر کانادا به خود اختصاص داده است. این میزان اشتغال رشد ۳۷ درصدی را نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ نشان میدهد. بیشترین استخدام برای شغل ها در زمینه تولید وخدمات اقامتی و صنایع غذایی انجام گرفته است.