نیلا گشت

الهيه-مريم شرقى-پلاك ٦٤
ایمیل: Info@nilagasht.com
1765 (تماس از تهران)
تلفن: 22012586-021

شماره تماس تلگرام: ۰۹۱۲۰۲۱۲۵۸۶

رفع ریجکت وتجدید نظر ویزا

رفع ریجکت وتجدید نظرویزا

معمولا درصد زیادی از درخواست های ویزای توریستی کانادا به علت نقص در مدارک و یا اطلاعات ریجکت میشود.
در نامه ریجکتی به صورت کلی علت های مختلف رد شدن پرونده مانند:

عدم قانع شدن افسیر از بازگشت شما از کانادا، عدم توانایی مالی و یا وابستگی های خانوادگی متقاضی در کشور محل زندگی ذکر میشود.
متقاضی هر زمان که تمایل داشته باشد به شرط تغییر در وضعیت مدارک می تواند مجدد اقدام به درخواست ویزا کند. ولی باز ممکن است علت اصلی و قصد افسر پرونده از رد کردن درخواست را ندادند که مجدد منجر به ردشدن درخواست شود.

بهترین روش و یا حقوقی ترین اقدام درخواست جهت رفع ریجکت وتجدید نظرویزا دریافت CAIPS Notes یا Global Case Management System) GCMS File) است.

GCMSاز ماه جون 2010  جایگزین سیستم CAIPS شده.این گزارشی تخصصی ویادداشت های الکترونیکی افسر مهاجرت در زمان بررسی پرونده متقاضی می باشد.

 

 

این گزارش و نت ها در مورد تمامی درخواست های ویزا از قبیل توریستی ،اقامتی و تحصیلی قابل دسترسی و درخواست است.
دریافت این گزارش 30 صفحه ایی عموما 4-6 هفته زمان میبرد و پس از دریافت به علت استفاده از اصطلاحات و فرمت خاص نیاز به تفسیر حقوقی و تخصصی دارد.
بعد از بررسی این گزارش تقاضای تجدید نظر و یا اقدام مجدد بسیار راحت تر و با آگاهی بیشتر جهت رفع نواقص خواهد بود.

جهت اطلاعات بیشتر و اقدام جهت اخذ فایل گزارشات درخواست ویزا (CAIPS File Check(GCMS با کارشناسان ما درتماس باشید:

تهران 1765
22012586
Visa@nilagasht.com

طراحی سایت