نیلا گشت

الهيه-مريم شرقى-پلاك ٦٤
ایمیل: Info@nilagasht.com
1765 (تماس از تهران)
تلفن: 22012586-021

شماره تماس تلگرام: ۰۹۱۲۰۲۱۲۵۸۶

تنظیم دعوتنامه کانادا

تنظیم دعوتنامه کانادا

یکی از مهمترین ارکان درخواست ویزاجهت اثبات علت اصلی سفر ،تنظیم دعوتنامه معترتوریستی یا تجاری است.

اکثر سفارت ها فرمت مشخصی برای تنظیم دعوت نامه دارند ، بعضی توسط وکیل باید تهیه شوند،بعضی در اداره پلیس محل اقامت دعوت کننده باید تایید شوند و حتی در بسیاری موارد فقط توسط دعوت کننده نوشته و تهیه میشوند.

 

 

عموما دعوتنامه های درخواست ویزای کانادا که توسط دفترخانه ویا وکیل رسمی تایید و ممهور به مهر Notary Public میشود برای افسر اداره مهاجرت و سفارت خانه مقبولیت بیشتری دارند.

تیم حقوقی نیلاگشت آماده ارایه کلیه خدمات جهت تهیه دعوتنامه استاندارد و مورد قبول جهت ارایه به سفارت خانه محل درخواست ویزای شماست.

اخذ دعوتنامه های تجاری از اروپا و کانادا تخصص ماست.

تماس تهران 1765

دفتر تهران 22012586

VISA@NILAGASHT.COM

طراحی سایت